Pre nego što počneš

Uverite se da su vaš iPhone i Apple Watch upareni i sinhronizovani.

1

Dodirnite početni ekran aplikacije Cisco Jabber da biste prikazali nove poruke.

2

Rotirajte digitalnu krunu da biste se pomerali kroz listu primljenih poruka.

3

Dodirnite razgovor na koji želite da odgovorite.

4

Dodirnite odgovori.

5

Odgovor možete poslati na jedan od sledećih načina:

  • Dodirnite odgovor koji želite da pošaljete.
  • Dodirnite emotikon koji želite da pošaljete.
  • Tapnite da biste koristili Siri da biste poslali odgovor.