Стенописни работни области

Когато добавяте mural работна област в Webex, инструментите и функциите са същите, както намерите във версията на браузъра. За повече информация относно стенописните инструменти или за записване за стенописен акаунт https://www.mural.comвж.

Добавяне на стенописна работна област към интервал

1

Отидете на Съобщения и изберете едно към едно или групово пространство.

2

В горната част на пространството кликнете върху раздела +Приложения.


 

В модерирани интервалисамо модераторите имат наличен раздел +Приложения. Ако не можете да добавите приложение, опитайте да поискате помощ от пространствен модератор.

3

В прозореца Добавяне на приложение щракнете върху Стенопис, след което продължете .

4

Влезте в Mural с помощта на идентификационните си данни или създайте акаунт.

5

За да отворите съществуващ стенопис:

 • Изберете РАБОТНА ОБЛАСТ и СТАЯ.

 • Филтрирайте търсенето си с помощта на Сортиране по и филтриране по.

 • Изберете стенописа, който искате да добавите.

6

За да създадете нова стенописна работна област:

 • Кликнете върху Създаване на нов стенопис.

 • Изберете РАБОТНАТА ОБЛАСТ иСТАЯ, за да добавите стенописа.

 • В ИМЕ НА СТЕНОПИСвъведете името на новия си стенопис.

 • В ШАБЛОНизберете шаблон за новия си стенопис.

 • Щракнете върху СЪЗДАВАНЕ СТЕНОПИС и след това щракнете върху OK .

Действия в раздела "Стенописна работна област"

Можете да щракнете с десния бутон върху раздел стенопис в пространство, за да изберете различни опции на менюто.

Щракнете с десния бутон върху раздела стенопис и изберете от следното:

 • Разгъване—Отваря дъската в разгъваем прозорец в Webex. Плъзнете ръбовете с мишката, за да направите прозореца по-голям или по-малък на екрана си.

 • Редактиране —Редактиране на името на раздела за пространството и щракнете върху Запиши . Името на раздела може да бъде до максимум 25 знака. Това не променя името на дъската.

 • Преглед наинформация — Показва информация за работната област "Стенопис", например URL адреса, който я е добавил към пространството, който последно е редактирал, и по кое време е редактиран за последно.

 • Премахване —Премахва раздела "Стенописна работна област" от пространството.