1

Включване на наушниците или друго аудио устройство към съответния USB порт.

2

Щракнете върху менюто за управление на телефона и изберете Използване на компютъра ми за обаждания . Освен това можете да видите всички използвани в момента аудио устройства.

3

За да промените аудио устройството си, щракнете върху "Опции за аудио" и изберете високоговорител или микрофон, след което щракнете върху OK .

1

Включване на наушниците или друго аудио устройство към съответния USB порт.

2

Щракнете върху менюто за управление на телефона и изберете Използване на моя компютър за обаждания . Освен това можете да видите всички използвани в момента аудио устройства.

3

За да промените аудио устройството си, щракнете върху Предпочитания за аудио/видео и изберете високоговорител или микрофон, след което щракнете върху OK .