1

חבר את האוזנייה האלחוטית או התקן שמע אחר ליציאת ה-USB המתאימה.

2

לחץ על תפריט בקרת הטלפון ובחר השתמש במחשב שלי לצורך שיחות . כמו כן, תראה התקני שמע הנמצאים כעת בשימוש.

3

כדי לשנות את התקן השמע, לחץ על אפשרויות שמע ובחר רמקול או מיקרופון ולאחר מכן לחץ על אישור .

1

חבר את האוזנייה האלחוטית או התקן שמע אחר ליציאת ה-USB המתאימה.

2

לחץ על תפריט בקרת הטלפון ובחר השתמש במחשב שלי לצורך שיחות . כמו כן, תראה התקני שמע הנמצאים כעת בשימוש.

3

כדי לשנות את התקן השמע, לחץ על העדפות שמע/וידאו ובחר רמקול או מיקרופון ולאחר מכן לחץ על אישור .