1

Podłącz słuchawki lub inne urządzenie dźwiękowe to odpowiedniego portu USB.

2

Kliknij menu elementów sterujących telefonu i wybierz opcję Używanie komputera do nawiązywania połączeń. Zostaną wyświetlone wszystkie urządzenia audio, które są obecnie używane.

3

Aby zmienić urządzenie audio, kliknij Opcje audio i wybierz głośnik lub mikrofon, a następnie kliknij OK.

1

Podłącz słuchawki lub inne urządzenie dźwiękowe to odpowiedniego portu USB.

2

Kliknij menu elementów sterujących telefonu i wybierz opcję Używanie komputera do nawiązywania połączeń. Zostaną wyświetlone wszystkie urządzenia audio, które są obecnie używane.

3

Aby zmienić urządzenie audio, kliknij pozycję Preferencje audio/wideo, wybierz głośnik lub mikrofon, z którego chcesz korzystać, a następnie kliknij OK.