Stolní klávesové zkratky pro oblast zpráv aplikace Webex.

Přejděte do oblasti zpráv v aplikaci Webex

Oblast pro zasílání zprávAplikace Webexmohou být definovány jako možnosti, které jsou k dispozici uvnitř prostoru, včetně informací o prostoru, názvu prostoru, názvu týmu a dalších.

Stisknutím klávesy Tab projděte každou funkci v oblasti pro zasílání zpráv vAplikace Webexa zjistěte, co každá funkce dělá. Chcete-li procházet každou z funkcí zpětným cyklem, stiskněte klávesy Shift a Tab.

1

Informace o prostoru - Pro procházení možností nastavení prostoru stiskněte klávesy Enter a Tab.

2

Oblíbené místo- Stisknutím klávesy Enter přidáš místo do svých oblíbených míst.

3

Název prostoru -Toto je název prostoru. Stisknutím klávesy Enter upravíte název prostoru, který může upravit kterýkoli člen prostoru, pokud se nejedná o moderovaný prostor.

4

Jméno týmu -Toto je jméno týmu, kterému prostor patří. Stisknutím klávesy Enter zobrazíte členy týmu nebo tým opustíte.

5

Naplánujte si schůzku- Stisknutím klávesy Enter naplánujte schůzku v daném prostoru.

6

- Pro zahájení okamžité schůzky v ubytování stiskněte klávesu Enter.

7

Hledání ve vesmíru- Stisknutím klávesy Enter vyhledáte text ve vesmíru. Do vyhledávací lišty zadejte text.

8

Zobrazit připnuté zprávy- Stisknutím klávesy Enter zobrazíte připnuté zprávy v prostoru.

9

ZáložkaZprávy -Zobrazí zprávy v prostoru. Toto je počáteční oblast obsahu prostoru a stisknutí levé a pravé šipky prochází těmito možnostmi. Stisknutím pravé šipky na klávesnici zobrazíte lidi v prostoru. Tím se vzdálíte od oblasti zpráv. Chcete-li se vrátit do oblasti zpráv, stiskněte šipku na levé klávesnici.

 • Stiskněte Enter.

 • Stisknutím klávesy Tab přejdete na poslední přečtenou zprávu v daném prostoru.

 • Pokud jsou v prostoru nepřečtené zprávy, stisknutím klávesy Tab a Enter přejděte na poslední nepřečtenou zprávu v prostoru.

 • Opětovným stisknutím klávesy Tab přejdete do oblasti Compose message (Vytvořit zprávu).


 

Další informace o navigaci v oblasti pro psaní zpráv naleznete v části Navigace v oblasti pro psaní zpráv a Navigace v oblasti pro psaní zpráv.

10

Záložka Lidé - Zobrazí lidi v tomto prostoru. Pro zobrazení obsahu v prostoru stiskněte šipku pravé klávesnice. Tohle tě odvádí od lidí. Chcete-li se vrátit do oblasti lidí, stiskněte šipku na levé klávesnici.

 • Stiskněte Enter.

 • Chcete-li přidat lidi do nemoderovaného prostoru, stiskněte šipku klávesnice dolů a stiskněte klávesu Enter a zadejte jméno osoby, kterou chcete do prostoru přidat.

 • Stiskněte šipky nahoru a dolů pro procházení lidí v prostoru.

11

Karta Obsah - Zobrazí obsah sdílený v prostoru. Stisknutím šipky na pravé klávesnici zobrazíte informace o schůzce v prostoru. Tím se vzdálíte od oblasti obsahu. Chcete-li se vrátit do oblasti obsahu, stiskněte šipku na levé klávesnici.

 • Stiskněte klávesu Enter a projděte následující možnosti stisknutím klávesy Tab.

  Chcete-li zobrazit obsah sdílený v prostoru, stiskněte šipky na pravé a levé klávesnici a projděte různé typy obsahu: Soubory, tabule, odkazy a obsah schůzky. Stiskněte klávesu Enter na možnosti, kterou chcete zobrazit, a projděte obsah pomocí šipek na klávesnici.

 • Chcete-li zobrazit pouze soubory propojených složek sdílené v daném prostoru, stiskněte při výběru typu obsahu souborů klávesu Tab a stiskněte klávesu Enter, stiskněte šipku dolů pro výběr Soubory propojených složek a stiskněte klávesu Enter.

 • Chcete-li přepínat mezi zobrazením seznamu nebo mřížky obsahu, stiskněte při výběru typu Obsah souboru dvakrát klávesu Tab a poté vyberte zobrazení pomocí šipek levé a pravé klávesnice.

12

Záložka Schůzky - Zobrazí naplánované schůzky v prostoru a možnosti naplánování schůzky v prostoru. Stisknutím pravé šipky na klávesnici zobrazíte vložené aplikace, které jsou přidány do prostoru. Tím se dostanete pryč z místa setkání. Chcete-li se vrátit do oblasti schůzek, stiskněte šipku na levé klávesnici.

 • Stiskněte Enter.

 • Chcete-li naplánovat schůzku v prostoru, stiskněte šipku klávesnice dolů a stiskněte klávesu Enter. Stisknutím klávesy Tab projdete různými poli, jako jsou téma, čas, datum a pozvaní.

 • Stisknutím šipky dolů zobrazíte nadcházející naplánované schůzky v prostoru.

13

+ Karta Aplikace - Zobrazí vložené aplikace, které jsou přidány do prostoru.

 • Stiskněte Enter.

Přejít do oblasti pro psaní zpráv

Když se nacházíte v oblasti psaní zpráv, pomocí těchto zkratek upravte poslední zprávu a použijte nástroje pro psaní zpráv.

1

Když se nacházíte v oblasti pro psaní zpráv, čtečka obrazovky říká "Napište zprávu<space name="">, upravte, napište a napište text"

2

Stisknutím klávesy Tab přejdete na panel nástrojů. V závislosti na nastavení administrátora můžete pohybem šipky na levé a pravé klávesnici:

 • Přidat přílohu

 • Snímek obrazovky

 • Formátovat text

 • Přidat smajlíka

 • Přidat GIF

 • Přidat bitmoji

 • @ zmínit

 • Pozvěte kolegu do svého osobního pokoje

3

Pro úpravu poslední zprávy stiskněte klávesu Shift a šipku nahoru.

4

Chcete-li přejít do oblasti zpráv, stiskněte klávesy Shift a Tab.

5

Pokud se v otevřeném prostoru objeví nové nepřečtené zprávy nebo odpovědi, pak prvním zastavením záložky jsou plovoucí tlačítka Nové zprávy nebo Nové odpovědi. Pokud se v prostoru nenacházejí žádné nové nepřečtené zprávy nebo odpovědi, prvním zastavením karty je čtení účtenek.

Navigace v oblasti zpráv

Když se nacházíte v oblasti zpráv, pomocí těchto zkratek můžete číst zprávy v prostoru a odpovídat na ně.

1

Když se nacházíte v oblasti zpráv, čtečka obrazovky říká: "Historie konverzací Webex, pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů procházet, a Shift plus F10 pro více možností. Při pohledu <number of="" people="">použijte klávesy se šipkami vlevo a vpravo pro navigaci v seznamu. Seen by <Person A,="" Person="" B...="">"

2

Pokud se v otevřeném prostoru objeví nové nepřečtené zprávy nebo odpovědi, pak prvním zastavením záložky jsou plovoucí tlačítka Nové zprávy nebo Nové odpovědi. Pokud se v prostoru nenacházejí žádné nové nepřečtené zprávy nebo odpovědi, prvním zastavením karty je čtení účtenek.

3

Stiskněte šipky nahoru a dolů pro procházení historie zpráv.


 

Pokud existuje vlákno, tlačítko „Odpovědět na vlákno“ bude součástí této navigace v historii zpráv daného prostoru.

4

Po zobrazení zprávy stiskněte klávesy Shift a F10 pro nastavení akce zprávy.

5

Když jste na zprávě, stiskněte klávesy Enter a Tab pro přístup k interní navigaci zprávy, abyste mohli číst písmeno po písmenu, slovo po slovu, větu po větě a vybrat text.

 • Pro přečtení dopisu se zprávou stiskněte šipky na levé a pravé klávesnici.

 • Chcete-li číst slovo za slovem, stiskněte klávesy CTRL a šipky na levé a pravé klávesnici.

 • Chcete-li číst větu po větě, stiskněte klávesy CTRL a šipky nahoru a dolů.

 • Chcete-li vybrat text zprávy, stiskněte klávesu Shift a šipky na levé a pravé klávesnici.

6

Stisknutím kláves Shift, ALT a M přejděte na nové zprávy.

7

Stisknutím kláves Shift, ALT a T přejděte na nové odpovědi.

8

Stiskněte klávesy Shift a PgDn pro posun do spodní části prostoru.

9

Stisknutím klávesy Tab přejděte do oblasti pro psaní zpráv. Další akce naleznete v části Navigace v oblasti vytváření zpráv.

10

Stisknutím klávesy Shift a Tab přejděte do oblasti mezerníku. Pomocí šipek na levé a pravé klávesnici můžete procházet mezi nadpisy Lidé, Obsah, Schůzky a +Aplikace. Další akce naleznete v části Navigace v oblasti zpráv aplikace Webex.