Tastatursnarveier på skrivebordet for meldingsområdet til Webex-appen.

Naviger i meldingsområdet til Webex App

Meldingsområdet tilWebex-appkan defineres som alternativene som er tilgjengelige i et rom, inkludert plassinformasjon, plassnavn, teamnavn og mer.

Trykk på Tab for å bla gjennom hver funksjon i meldingsområdetWebex-app, og finn ut hva hver funksjon gjør. For å gå tilbake gjennom hver funksjon, trykk på Shift og Tab.

1

Space Information—Trykk på Enter og Tab for å bla gjennom alternativene for plassinnstilling.

2

Favoritt et mellomrom – Trykk på Enter for å legge til plassen til favorittplassene dine.

3

Navn på plass – Dette er navnet på rommet. Trykk på Enter for å redigere plassnavnet som ethvert medlem av et space kan redigere, med mindre det er et moderert område.

4

Teamnavn – Dette er navnet på teamet som området tilhører. Trykk på Enter for å se teammedlemmene, eller forlat teamet.

5

Planlegg et møte – Trykk på Enter for å planlegge et møte i området.

6

Møt – trykk på Enter for å starte et øyeblikkelig møte i rommet.

7

Søk i rommet – Trykk på Enter for å søke etter tekst i rommet. Skriv inn teksten i søkefeltet.

8

Se festede meldinger – Trykk på Enter for å se festede meldinger i området.

9

Meldinger-fanen – Viser meldingene i området. Dette er startområdet for rominnholdet, og ved å trykke på venstre og høyre piler går du gjennom disse alternativene. Trykk på høyre tastaturpil for å se personene i området. Dette tar deg bort fra meldingsområdet. For å gå tilbake til meldingsområdet, trykk på venstre tastaturpil.

 • Trykk på Enter.

 • Trykk på Tab for å gå til den sist leste meldingen i feltet.

 • Hvis det er uleste meldinger i feltet, trykk på Tab og Enter for å bla til den siste uleste meldingen i feltet.

 • Trykk på Tab igjen for å gå til området Skriv melding.


 

For mer informasjon om hvordan du navigerer i meldingsskrivings- og meldingsområdet, se Naviger i meldingsskrivingsområdet og Naviger i meldingsområdet.

10

Personer-fanen – Viser personene i området. Trykk på høyre tastaturpil for å se innholdet i rommet. Dette tar deg vekk fra folkområdet. For å gå tilbake til personområdet, trykk på venstre tastaturpil.

 • Trykk på Enter.

 • For å legge til personer på et ikke-moderert område, trykk på pil ned på tastaturet og trykk på Enter og skriv inn navnet på personen du vil legge til området.

 • Trykk på opp- og nedpilene på tastaturet for å bla gjennom menneskene i rommet.

11

Innhold-fanen – Viser innholdet som deles i rommet. Trykk på høyre tastaturpil for å se møteinformasjon i rommet. Dette tar deg vekk fra innholdsområdet. For å gå tilbake til innholdsområdet, trykk på venstre tastaturpil.

 • Trykk på Enter, og bla gjennom følgende alternativer ved å trykke på Tab-tasten.

  For å se innhold som er delt i rommet, trykk på høyre og venstre tastaturpil for å bla gjennom de forskjellige innholdstypene: Filer, tavler, lenker og møteinnhold. Trykk på Enter på alternativet du vil vise, og bla gjennom innholdet ved å bruke pilene på tastaturet.

 • For å se koblede mappefiler som bare er delt i rommet, trykker du på Tab når filinnholdstypen er valgt, og trykker på Enter, trykker på pil ned på tastaturet for å velge Koblede mappefiler og trykk på Enter.

 • For å veksle mellom en liste- eller rutenettvisning av innhold, når innholdstypen Fil er valgt, trykker du på Tab to ganger, og velger deretter visningen med venstre og høyre piltast på tastaturet.

12

Møter-fanen – Viser planlagte rommøter og alternativer for å planlegge et rommøte. Trykk på høyre tastaturpil for å se innebygde apper som legges til i plassen. Dette tar deg bort fra møteområdet. For å gå tilbake til møteområdet, trykk på venstre tastaturpil.

 • Trykk på Enter.

 • For å planlegge et møte i rommet, trykk på ned tastaturpilen og trykk på Enter. Trykk på Tab for å bla gjennom de forskjellige feltene, for eksempel emne, klokkeslett, dato og inviterte.

 • Trykk på ned tastaturpilen for å se kommende planlagte møter i området.

13

+Apper-fanen – Viser innebygde apper som er lagt til plassen.

 • Trykk på Enter.

Naviger i området for meldingsskriving

Når du er i meldingsskriveområdet, bruk disse snarveiene til å redigere den siste meldingen din og bruk verktøyene for å skrive meldinger.

1

Når du er i meldingsskrivingsområdet, sier skjermleseren "Skriv en melding til <space name="">, rediger, skriv og tekst"

2

Trykk på Tab for å gå til verktøylinjen. Avhengig av hva som er konfigurert av administratoren din, kan du ved å flytte venstre og høyre piltaster:

 • Legg til vedlegg

 • Skjermdump

 • Formater tekst

 • Legg til emoji

 • Legg til GIF

 • Legg til Bitmoji

 • @ nevne

 • Inviter en kollega til ditt personlige rom

3

Trykk på Shift og opp-tastaturpilen for å redigere den siste meldingen.

4

For å gå til meldingsområdet, trykk på Shift og Tab.

5

Hvis det er nye uleste meldinger eller svar i det åpne området, er det første tabulatorstoppet de flytende knappene Nye meldinger eller Nye svar. Hvis det ikke er nye uleste meldinger eller svar i feltet, er det første tabulatorstoppet lesekvitteringer.

Naviger i meldingsområdet

Når du er i meldingsområdet, bruk disse snarveiene til å lese og svare på meldinger i et mellomrom.

1

Når du er i meldingsområdet, sier skjermleseren "Webex-samtalehistorikk, bruk opp- og nedpiltastene for å navigere, og Shift pluss F10 for flere alternativer. Sett av <number of="" people="">, bruk venstre og høyre piltaster for å navigere i listeboksen. Sett av <Person A,="" Person="" B...="">"

2

Hvis det er nye uleste meldinger eller svar i det åpne området, er det første tabulatorstoppet de flytende knappene Nye meldinger eller Nye svar. Hvis det ikke er nye uleste meldinger eller svar i feltet, er det første tabulatorstoppet lesekvitteringer.

3

Trykk på opp og ned tastaturpilene for å navigere gjennom meldingsloggen.


 

Hvis det er en tråd, vil 'Svar på tråd'-knappen være en del av denne navigasjonen i meldingsloggen til området.

4

Når du har en melding, trykker du på Shift og F10 for handlingsalternativer for meldinger.

5

Når du er i en melding, trykker du på Enter og Tab for å få tilgang til den interne navigasjonen i meldingen, slik at du kan lese bokstav for bokstav, ord for ord, setning for setning og velge tekst .

 • For å lese en melding bokstav for bokstav, trykk på venstre og høyre tastaturpil.

 • For å lese en melding ord for ord, trykk på CTRL og venstre og høyre tastaturpil.

 • For å lese en melding setning for setning, trykk på CTRL og opp og ned tastaturpilene.

 • For å velge teksten i meldingen, trykk på Shift og venstre og høyre tastaturpil.

6

Trykk på Shift, ALT og M for å bla til nye meldinger.

7

Trykk på Shift, ALT og T for å bla til nye svar.

8

Trykk på Shift og PgDn for å bla til bunnen av feltet.

9

Trykk på Tab for å gå til skriv meldingsområdet. Se Naviger i området for meldingsskriving for flere handlinger.

10

Trykk på Shift og Tab for å gå til innholdsområdet. Bruk venstre og høyre piltaster for å navigere mellom Personer, Innhold, Møter og + Apps overskrifter. Se Naviger i meldingsområdet til Webex-appen for flere handlinger.