Tangentbordsgenvägar för Meddelandeområdet i Webex-appen.

Navigera meddelandeområdet i Webex-appen

Meddelandeområdet iWebex-appenkan definieras som de alternativ som finns tillgängliga i ett utrymme, inklusive information om utrymme, utrymmesnamn, teamnamn med mera.

Tryck på Tabb för att växla mellan alla funktioner i meddelandeområdet iWebex-appenoch lär dig vad varje funktion gör. Om du vill växla mellan varje funktion trycker du på Skift och Tabb.

1

Information om utrymme – tryck på Retur och Tabb för att växla mellan utrymmesinställningsalternativen.

2

Favorit ett utrymme – tryck på Retur för att lägga till utrymmet i dina favoritutrymmen.

3

Utrymmesnamn – det här är namnet på utrymmet. Tryck Retur för att redigera utrymmets namn som en medlem i ett utrymme kan redigera, såvida det inte är ett modererat utrymme.

4

Teamnamn – detta är namnet på teamet som utrymmet tillhör. Tryck på Retur för att visa teammedlemmarna eller lämna teamet.

5

Schemalägg ett möte – tryck på retur för att schemalägga ett möte i utrymmet.

6

Möte – tryck på Retur för att starta ett direktmöte i utrymmet.

7

Sök i rummet – tryck på Retur för att söka efter text i utrymmet. Ange texten i sökfältet.

8

Visa fästa meddelanden – tryck på Retur för att visa fästa meddelanden i utrymmet.

9

Meddelandefliken – visar meddelandena i utrymmet. Detta är startområdet av utrymmets innehåll och genom att trycka på vänster och höger pil cykler genom dessa alternativ. Tryck på pilen på höger knappsats för att se personer i utrymmet. Detta tar dig bort från meddelandeområdet. För att återgå till meddelandeområdet trycker du på pilen till vänster på knappsatsen.

 • Tryck på Enter.

 • Tryck Tabb för att gå till det senaste läsmeddelandet i utrymmet.

 • Om det finns olästa meddelanden i utrymmet trycker du på Tabb ochRetur för att bläddra till det sista olästa meddelandet i utrymmet.

 • Tryck Tabb igen för att gå till meddelandeområdet Skapa .


 

För mer information om hur du navigerar i meddelandegrupp och meddelandeområde, se Navigera i meddelandeområdet och Navigera i meddelandeområdet.

10

Fliken Personer – visar personerna i utrymmet. Tryck på pilen på höger knappsats för att se innehållet i utrymmet. Detta tar dig bort från området personer. För att återgå till området personer trycker du på pilen till vänster på knappsatsen.

 • Tryck på Enter.

 • För att lägga till personer i ett utrymme utanmodererad, tryck på nedåtpilen på knappsatsen och tryck på Enter och ange personens namn som du vill lägga till i utrymmet.

 • Tryck på uppåt- och nedåtpilarna på knapp satsen för att växla mellan personerna i utrymmet.

11

Innehållsflik – visar innehållet som delas i utrymmet. Tryck på pilen på höger knappsats för att se mötesinformation i utrymmet. Detta tar dig bort från innehållsområdet. För att återgå till innehållsområdet trycker du på pilen till vänster på knappsatsen.

 • Tryck på Retur och växla mellan följande alternativ genom att trycka på Tabb-tangenten .

  För att se innehåll som delas i utrymmet trycker du på pilarna till höger och vänster för att växla mellan de olika innehållstyperna: Filer, whiteboardtavlor, länkar och mötesinnehåll. Tryck Retur på det alternativ som du vill visa och växla mellan innehåll med hjälp av piltangenterna på tangentbordet.

 • För att se länkade mappfiler som delas endast i utrymmet, när filinnehållstypen är vald, tryck på Tabb och tryck på Enter, tryck på nedåtpilen på knappsatsen för att välja Länkade mappfiler och tryck på Enter.

 • Om du vill växla mellan en lista eller en rutnätsvy av innehåll trycker du på Tabb två gånger när filinnehållstypen är vald och väljer sedan vyn med hjälp av vänster och höger piltangent.

12

Mötesfliken – Visar schemalagda utrymmesmöten och alternativ för att schemalägga ett utrymmesmöte. Tryck på pilen på höger knappsats för att se inbäddade appar som läggs till i utrymmet. Detta tar dig bort från mötesområdet. För att återgå till mötesområdet trycker du på pilen till vänster på knappsatsen.

 • Tryck på Enter.

 • För att schemalägga ett möte i utrymmet, tryck på nedåtpilen och tryck på Enter. Tryck Tabb för att växla mellan olika fält, såsom ämne, tid, datum och inbjudna.

 • Tryck på nedåtpilen på knappsatsen för att visa kommande schemalagda möten i utrymmet.

13

+fliken Appar – visar inbäddade appar som läggs till i utrymmet.

 • Tryck på Enter.

Navigera i meddelandeområdet

När du befinner dig i meddelandefältet kan du använda dessa genvägar för att redigera ditt senaste meddelande och använda meddelandeverktygen.

1

När du befinner dig i meddelanderedigeringsområdet säger skärmläsaren "Skriv ett meddelande till <space name="">, redigera, skriv och text"

2

Tryck på Tabb för att gå till verktygsfältet. Beroende på vad din administratör har ställt in kan du:

 • Lägg till bilaga

 • Skärmdump

 • Formatera text

 • Lägg till emoji

 • Lägg till GIF

 • Lägg till Bitmoji

 • @omnämnande

 • Bjud in en kollega till din personligt rum

3

Tryck på Skift och upp-knappsatsen för att redigera ditt senaste meddelande.

4

För att gå till meddelandeområdet trycker du på Skift och Tabb.

5

Om det finns nya olästa meddelanden eller svar i det öppna utrymmet är det första flikstoppet de flytande knapparna Nya meddelanden eller Nya svar. Om det inte finns några nya olästa meddelanden eller svar i utrymmet är det första flikstoppet läskvitton.

Navigera meddelandeområdet

När du befinner dig i meddelandefältet kan du använda dessa genvägar för att läsa och svara på meddelanden i ett utrymme.

1

När du är i meddelandeområdet säger skärmläsaren "Webex konversationshistorik, använd upp- och nedpilarna för att navigera, och Skift plus F10 för fler alternativ. Sed av <number of="" people="">, använd vänster och höger piltangenter för att navigera i listrutan. Sett av <Person A,="" Person="" B...="">"

2

Om det finns nya olästa meddelanden eller svar i det öppna utrymmet är det första flikstoppet de flytande knapparna Nya meddelanden eller Nya svar. Om det inte finns några nya olästa meddelanden eller svar i utrymmet är det första flikstoppet läskvitton.

3

Tryck på uppåt - och nedåtpilarna på knappsatsen för att navigera i meddelandehistoriken.


 

Om det finns en tråd kommer knappen "Svara på tråd" att ingå i navigeringen i meddelandehistoriken i utrymmet.

4

När du är i ett meddelande trycker du på Skiftoch F10 för att se meddelandeåtgärdsalternativ.

5

När du är i ett meddelande trycker du på Retur och Tabb för att få åtkomst till meddelandets interna navigering så att du kan läsa bokstav per bokstav, ord för ord, mening per mening och välja text.

 • Om du vill läsa ett meddelande brev brev, tryck på vänster och höger knappsats pilar.

 • Om du vill läsa ett meddelande ord för ord trycker du på CTRL och pilen på vänster och höger knappsats.

 • Om du vill läsa en meddelande mening enligt mening trycker du på CTRL och upp - och nedtangenterna .

 • För att välja meddelandetexten trycker du på Shift- och vänster - och högertangentpilar .

6

Tryck på Skift, ALT och M för att bläddra till nya meddelanden.

7

Tryck på Skift, ALT och T för att bläddra till nya svar.

8

Tryck Skift och PgDn för att bläddra ner till slutet av utrymmet.

9

Tryck Tabb för att gå till meddelandeområdet. Se Navigera i meddelandeområdet för fler åtgärder.

10

Tryck på Skift och Tabb för att gå till utrymmets innehållsområde. Använd vänster och höger knappsatspilar för att navigera mellan personer, innehåll, möten och +appar-rubriker. Se Navigera meddelandeområdet i Webex-appen för fler åtgärder.