1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , отидете на Управление и щракнете Приложения .

2

На генерал раздел, превъртете до Webex App Hub и изключете настройката.

Иконата на центъра за приложения се премахва от приложението Webex App и Добавете приложения опция на менюто за информация за пространството е премахната.