1

ממבט הלקוח פנימהhttps://admin.webex.com , עבור אל ניהול ולחץ אפליקציות .

2

על כללי לשונית, גלול אל Webex App Hub והעבר את ההגדרה לכבוי.

סמל רכזת האפליקציה מוסר מאפליקציית Webex App ומה- הוסף אפליקציות תפריט אפשרויות בתפריט מידע החלל מוסרת.