1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Hantering och klicka Appar .

2

Allmänt bläddra till fliken Webex App Hub och växla inställningen till av.

Ikonen för apphubb tas bort från Webex-appen och Lägg till appar menyalternativ i menyn för utrymmesinformation tas bort.