Можете да разрешите Лични аналитични данни за вашата организация, за да позволите на потребителите ви да научат повече за навиците им за сътрудничество и да задават цели, които им помагат да изградят по-силни връзки. Също така им помага да се възползват максимално от времето си и да създадат по-приобщаващо работно място.

За повече информация относно Лични прозрениявижте https://help.webex.com/n72113k/.


За да получите пълните ползи от тази функция, гарантирайте, че сте разрешили хибридни календарни услуги и синхронизиране науказатели за вашата организация.

1

Влезте в Центъра за управление ( ) и отидете наhttps://admin.webex.comНастройки на организацията > прозрения за хора.

Фигура 1. Control Hub
2

Включете превключването "Лични прозрения".