Možete da omogućite lične uvide za vašu organizaciju da bi omogućili korisnicima da saznaju više o svojim navikama u saradnji i postavili ciljeve koji im pomažu da izgrade jače veze. To im takođe pomaže da na najbolji način izdomiviše svoje vreme i stvore inkluzivnije radno mesto.

Više informacija o ličnim uvidimapotražite u članku https://help.webex.com/n72113k/.


Da biste dobili sve prednosti ove funkcije, uverite se da ste omogućili usluge hibridnog kalendara i sinhronizaciju kataloga za vašu organizaciju.

1

Prijavite se u kontrolno čvorište (https://admin.webex.com) i idite na lokaciju "Postavke organizacije > "Uvidiljudi".

Slika 1. Control Hub
2

Uključite preklopnik "Lični uvidi".