Możesz włączyć usługę Personal Insights w organizacji, aby umożliwić użytkownikom uzyskanie lepszych informacji na temat ich nawyków współpracy i wyznaczanie celów, które pomogą im budować silniejsze połączenia. Pomaga im to również w pełni wykorzystać czas i stworzyć bardziej integracyjne miejsce pracy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat personalinsights, zobacz https://help.webex.com/n72113k/.


Aby w pełni uzyskać korzyści płynące z tej funkcji, należy włączyć hybrydowe usługi kalendarza i synchronizację katalogów w organizacji.

1

Zaloguj się do centrum sterowania (https://admin.webex.com) i przejdź do ustawień organizacji > statystyka osób.

Ryc. 1. Control Hub
2

Włącz przełącznik Statystyki osobiste.