Du kan aktivere Personal Insights for organisasjonen, slik at brukerne kan lære mer om samarbeidsvanene sine og sette seg mål som hjelper dem med å bygge sterkere forbindelser. Det hjelper dem også med å få mest mulig ut av tiden sin og skape en mer inkluderende arbeidsplass.

Hvis du vil ha mer informasjon om Personal Insights, se https://help.webex.com/n72113k/.


Hvis du vil ha alle fordelene med denne funksjonen, må du sørge for at du aktiverer hybridkalendertjeneste og Katalogsynkronisering for organisasjonen.

1

Logg på Control Hub (https://admin.webex.com) og gå til Organisasjonsinnstillinger > People Insights.

Figur 1. Control Hub
2

Slå Personal Insights-bryteren på.