Докато сте в разговор или в събрание, изберете Без звук в долната част на прозореца на събранието. Ще разберете, че работи, когато бутонът стане Със звукчервен.

Ако искате да си пуснеш звука, изберете Със звук. Ако предпочитате, можете да се отменете временно.

Ако виждате Не можете да си махнеш, не можеш да си махнеш до името си в списъка с участници, това означава, че хостът или хостът са ви заглушанали и не можете да си глутетете. Ако домакинът или хостът иска да говорите, ще видите известие, за да се откажете от себе си.

Ако сте свързани към слушалки Cisco, можете също да изключите или да изключите звука от слушалките. За повече информация вижте Извършване и отговор на повиквания чрез Cisco Headset 730 или Използвайте вашите Cisco Headset 500 Series .