1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

В секцията Опции за събрание на график задайте броя на дните, след които искате автоматично да изтриете планираните събрания, сесиите за обучение и събитията, като използвате следната настройка: Изтриване на планирани срещи, обучителни сесии и събития от списъците на събранията на потребителите [n] дни след края на събранието


 

За да изтриете автоматично събранията от списъците със събрания на потребителите, когато събранията приключат, задайте 0 дни.

3

Щракнете върху Актуализиране.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , а под Събрание изберете Сайтове.

2

Изберете webex сайта, за да промените настройките за и щракнете върху Конфигуриране на сайт.

3

Под Общи настройки изберете Опции засайта .

4

В секцията Опции за сайта задайте броя на дните, след които искате автоматично да изтриете планираните събрания, сесиите за обучение и събитията, като използвате следната настройка: Изтриване на планирани срещи, обучителни сесии и събития от списъците на събранията на потребителите [n] дни след края на събранието.


 

За да изтриете автоматично събранията от списъците със събрания на потребителите, когато събранията приключат, задайте 0 дни.

5

Щракнете върху Актуализиране.