1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

W sekcji Opcje planowania spotkania określ liczbę dni, po upływie których chcesz automatycznie usuwać zaplanowane spotkania, sesje szkoleniowe i wydarzenia, używając następującego ustawienia: Usuwanie zaplanowanych spotkań, sesji szkoleniowych i wydarzeń z list spotkań użytkowników [n] dni po zakończeniu spotkania


 

Aby automatycznie usuwać spotkania z list spotkań użytkowników po ich zakończeniu, określ 0 dni.

3

Kliknij opcję Aktualizuj.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Opcje witryny.

4

W sekcji Opcje witryny określ liczbę dni, po upływie których chcesz automatycznie usuwać zaplanowane spotkania, sesje szkoleniowe i wydarzenia, używając następującego ustawienia: Usuń zaplanowane spotkania, sesje szkoleniowe i wydarzenia z list spotkań użytkowników [n] dni po zakończeniuspotkania.


 

Aby automatycznie usuwać spotkania z list spotkań użytkowników po ich zakończeniu, określ 0 dni.

5

Kliknij opcję Aktualizuj.