Администраторите на сайта, които искат да инсталират добавката Cisco Webex за G Suite за всички потребители в организацията си, могат да влизат в своите профили на администратори в G Suite и да следват стандартния процес на Google, за да инсталират добавки g Suite чрез групова политика или чрез предпочитания по подразбиране на https:/ / support.google.com/ chrome/ a/ отговор/ 188453?hl=en .

1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на Конфигурация > общи настройки на сайта > опции .

2

В секцията Интеграция на трети страни под Google проверете Календар .

Можете да изберете кои домейни на Google да усвоят тази функция в полето Ограничаване на интеграцията до потребители в тези домейни на G Suite.

3

Щракнете върху Актуализиране.