Webbplatsadministratörer som vill installera Cisco Webex för G Suite-tilläggsprogram för alla användare i organisationen kan logga in på sina G Suite-administratörskonton och följa Googles standardprocess för att installera G Suite-tillägg via en grupppolicy eller via standardinställningar https:/ / support.google.com/ chrome/ a/ answer/ 188453?hl=en .

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

I avsnittet tredjepartsintegrering, under Google, markerar du Kalender.

Du kan välja vilka Google-domäner som kan använda denna funktion i fältet Begränsa integreringen för användare på följande G Suite-domäner.

3

Klicka på Uppdatera.