Administratori web-mjesta koji žele instalirati dodatak Cisco Webex za G Suite za sve korisnike u svojoj organizaciji mogu se prijaviti na svoje G Suite administratorske račune i slijediti standardni Google postupak instaliranja G Suite dodataka putem pravila grupe ili putem zadanih preferenci na https:/ / support.google.com/ chrome/ a/ answer/ 188453?hl=hr .

1

Prijavite se na Webex administraciju web- mjesta i idite na Konfiguracija > Uobičajene postavke web-mjesta > Mogućnosti .

2

U odjeljku Integracija s trećom stranom u odjeljku Google provjerite Kalendar.

Možete odabrati koje Google domene mogu koristiti ovu značajku u polju Ograniči integraciju s korisnicima u tim G Suite domenama.

3

Kliknite Ažuriraj.