Преди да започнете

За да използвате Amazon Alexa с Webex Срещи , изтеглете приложението Amazon Alexa намобилното си устройство и влезте в профила си в Amazon.

1

Отворете приложението Amazon Alexa и докоснете Още.

2

Докоснете Умения и игри.

3

Докоснете иконата Търсене в горната част на екрана, въведете Webex Срещи и след товадокоснете webex събрания в резултатите от търсенето.

4

Докоснете Webex Срещи и след това докоснете РАЗРЕШИ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА .

5

Задайте настройките си за разрешение и докоснете ЗАПАЗВАНЕ наразрешенията .

6

Влезте в профила си в Webex и докоснете Приемам, за да позволите на Amazon Alexa да получи достъп до данните за събранието ви в Webex.

Появява се страница, която ви показва кога профилът ви в Webex Meetings успешно се синхронизира.
7

Докоснете ЗАТВАРЯНЕ.