Przed rozpoczęciem

Aby korzystać z usługi Amazon Alexa z usługą Webex Meetings, pobierz aplikację Amazon Alexa na swoje urządzenie mobilne i zaloguj się na swoje konto Amazon.
1

Otwórz aplikację Amazon Alexa i dotknij Więcej.

2

Dotknij umiejętności i gier.

3

Dotknij ikony Wyszukaj w górnej części ekranu, wprowadź Webex Meetings, a następnie dotknij spotkań webex w wynikach wyszukiwania.

4

Dotknij opcji Webex Meetings, a następnie dotknij opcji WŁĄCZ DO UŻYCIA.

5

Ustaw ustawienia uprawnień i dotknij opcji ZAPISZ UPRAWNIENIA.

6

Zaloguj się na swoje konto Webex i dotknij opcji Akceptuj , aby umożliwić Amazon Alexa dostęp do danych spotkania Webex.

Zostanie wyświetlona strona informująca o pomyślnej synchronizacji konta Webex Meetings.
7

Dotknij BLISKO.