Przed rozpoczęciem

Aby korzystać z Amazon Alexa z Webex Meetings, pobierz aplikację Amazon Alexa na urządzenie mobilne i zaloguj się na swoje konto Amazon.

1

Otwórz aplikację Amazon Alexa i dotknij więcej .

2

Dotknij opcji Umiejętności i gry.

3

Naciśnij ikonę Szukaj u góry ekranu, wpisz Webex Meetings , a następnienaciśnij pozycję spotkania webex w wynikach wyszukiwania.

4

Naciśnij pozycję Spotkania Webex, a następnie naciśnij pozycję WŁĄCZ UŻYWANIE .

5

Ustaw ustawienia uprawnień i dotknij ZAPISZ UPRAWNIENIA.

6

Zaloguj się na swoje konto Webex i dotknij Zaakceptuj, aby umożliwić Amazon Alexa dostęp do danych spotkania Webex.

Zostanie wyświetlona strona z dowiesz się, kiedy twoje konto Webex Meetings zostanie pomyślnie zsynchronizowane.
7

Dotknij opcji ZAMKNIJ.