Innan du börjar

Om du vill använda Amazon Alexa Webex Meetings hämtar du Amazon Alexa-appen till din mobila enhet och loggar in på dittAmazon-konto.

1

Öppna Amazon Alexa-appen och tryck på Mer.

2

Tryck på Kunskaper och spel.

3

Tryck på ikonen Sök överst på skärmen, ange Webex Meetings och tryck sedanwebex-möten i sökresultaten.

4

Tryck Webex Meetings och sedan på AKTIVERA FÖR ATT ANVÄNDA.

5

Ställ in dina behörighetsinställningar och tryck på SPARA BEHÖRIGHETER.

6

Logga in på ditt Webex-konto och tryck på Godkänn för att ge Amazon Alexa åtkomst till dina Webex-mötesdata.

En sida visas som anger när ditt Webex Meetings konto har synkroniserats.
7

Tryck på STÄNG.