Pre nego što počneš

Da biste koristili Amazon Alexa sa Webex Meetings- preuzmite aplikaciju Amazon Alexa na svoj mobilni uređaj i prijavite se na svoj Amazon nalog.

1

Otvorite aplikaciju Amazon Alexa i dodirnite More.

2

Dodirnite Skills & Games.

3

Dodirnite ikonu "Pretraga" na vrhu ekrana, unesite Webex sastanke , azatim dodirnite Webex sastanke u rezultatima pretrage.

4

Dodirnite Webex sastanke, a zatim dodirnite ENABLE TO USE.

5

Postavite postavke dozvola i dodirnite DOZVOLE ZA ČUVANJE.

6

Prijavite se na svoj Webex nalog i dodirnite Prihvati da biste dozvolili Amazon Alexa da pristupi vašim Webex podacima za sastanke.

Pojaviće se stranica koja vas obaveštava kada se nalog Webex sastanaka uspešno sinhronizuje.
7

Dodirnite ZATVORI.