Донесете свое собствено PSTN решение

Решението Bring Your Own PSTN (BYoPSTN) позволява на Webex за Доставчиците на услуги на Cisco BroadWorks да предоставят телефонни номера, които притежават за потребителите да използват при присъединяване към Webex Срещи. Решението позволява на Партньорите да използват собствените си PSTN мрежи и да използват съществуващите взаимоотношения с доставчиците на PSTN, вместо да използват номера, предоставени от Cisco.

Референтната архитектура в този документ предоставя дизайн от край до край за опцията BYoPSTN. Тази архитектура е валидирана от Cisco и използва Cisco Унифициран граничен елемент (CUBE) като контрольор на границите на сесията (SBC) за трафик на повиквания между BroadWorks и Webex срещи.

За подробности вижте: Донесете свой собствен PSTN решение ръководство за Webex за Cisco BroadWorks (Последна актуализация: 29 октомври 2021 г.)