Przynieś własne rozwiązanie PSTN

Rozwiązanie Bring Your Own PSTN (BYoPSTN) umożliwia dostawcom usług Webex for Cisco BroadWorks udostępnianie posiadanych przez nich numerów telefonów, z których użytkownicy mogą korzystać podczas dołączania do spotkań Webex. Rozwiązanie to umożliwia partnerom korzystanie z własnych sieci PSTN i korzystanie z istniejących relacji z dostawcami sieci PSTN, zamiast korzystania z numerów dostarczonych przez Cisco.

Architektura referencyjna w tym dokumencie zawiera kompleksową konstrukcję dla opcji BYoPSTN. Ta architektura jest weryfikowana przez Cisco i używa Cisco Unified Border Element (CUBE) jako session border controller (SBC) dla ruchu wywołań między BroadWorks i Webex Meetings.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz: Bring Your Own PSTN Solution Guide for Webex for Cisco BroadWorks (Ostatnia aktualizacja: 29 października 2021 r.)