Ta med egen PSTN-løsning

Med løsningen Bring Your Own PSTN (BYoPSTN) kan Webex for Cisco BroadWorks-tjenesteleverandører klargjøre telefonnumre som de eier for brukere å bruke når de blir med i Webex Meetings. Løsningen lar partnere utnytte sine egne PSTN-nettverk og benytte seg av eksisterende relasjoner med PSTN-leverandører, i stedet for å bruke Cisco-oppgitte numre.

Referansearkitekturen i dette dokumentet inneholder en ende-til-ende-utforming for BYoPSTN-alternativet. Denne arkitekturen valideres av Cisco og bruker Cisco Unified Border Element (CUBE) som SBC (Session Border Controller) for samtaletrafikk mellom BroadWorks og Webex Meetings.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: Ta med din egen PSTN-løsningsveiledning for Webex for Cisco BroadWorks (Sist oppdatert: oktober 2021 kl.