Референтната архитектура в този документ предоставя дизайн от край до край за опцията BYoPSTN. Тази архитектура е валидирана от Cisco и използва Cisco Унифициран граничен елемент (CUBE) като контрольор на границите на сесията (SBC) за трафик на повиквания между BroadWorks и Webex срещи.

За подробности вижте: Донесете свой собствен PSTN решение за Webex за Cisco BroadWorks (Последна актуализация: 27 юли 2022 г.)