Referentna arhitektura u ovom dokumentu pruža end-to-end dizajn za opciju BYoPSTN. Ovu arhitekturu provjerava Cisco i koristi Cisco Unified Border Element (CUBE) kao Kontrolor granice sesije (SBC) za promet poziva između BroadWorks i Webex Meetings.

Za detalje pogledajte: Donesite vlastito PSTN rješenje za Webex za Cisco BroadWorks (Zadnje ažurirano: 3. veljače 2023.)