Referensarkitekturen i det här dokumentet ger en design baserad på slutpunkt-till-slutpunkt för BYoPSTN-alternativet. Denna arkitektur har validerats av Cisco och använder Cisco Unified Border Element (CUBE) som Session Border Controller (SBC) för samtalstrafik mellan BroadWorks och Webex Meetings.

Mer information finns här: Ta med din egen PSTN-lösning för Webex för Cisco BroadWorks (Senast uppdaterad: 3 februari 2023)