Присъединете се към Събрание до 15 минути рано

Участниците вече могат да се присъединят към събранията до 15 минути преди планираното време за събрание.

Търсене на постоянни чат стаи по име на стая

Улеснихме потребителите при намирането на постоянни чат стаи. В раздела Стаи можете да използвате лентата за търсене, за да търсите наличните стаи по име на стаята.

Подобрения на достъпността

Тази версия включва нови клавишни комбинации, които да ви подсилят при използването на екранния четец JAWS. За подробности вижте Навигация на клавиатурата и преки пътища

XMPP федерирани контакти за режим на екипни съобщения

Добавихме поддръжка за потребителите на Team Messaging Mode за чат с потребители на други приложения за съобщения, които използват Протокола XMPP, като Pidgin.

Премахване на участници в конферентни разговори

Ако сте в конферентен разговор, вече можете да премахнете други участници в конференцията от обаждането.

Визуален преглед на новите функции в Cisco Jabber 12.8.

Визуален преглед на новите функции в Cisco Jabber 12.7.