Připojit se ke schůzce až 15 minut dříve

Účastníci se mohou připojit ke schůzkám až o 15 minut před plánovaným časem konání schůzky.

Vyhledat trvalé diskusní místnosti podle názvu místnosti

Usnadnili jsme uživatelům hledání trvalých diskuzních místností. Na kartě Místnosti můžete pomocí panelu hledání vyhledávat dostupné místnosti podle názvu místnosti.

Vylepšení přístupnosti

Tato verze obsahuje nové klávesové zkratky, které vám pomohou při používání čtečky obrazovky JAWS. Další informace naleznete v tématu Klávesová navigace a zkratky

Federované kontakty XMPP pro režim zasílání týmových zpráv

Pžidali jsme podporu pro uživatele režimu zasílání týmových zpráv pro konverzaci s uživateli jiných aplikací zasílání zpráv, které používají protokol XMPP, například Pidgin.

Odebrat účastníky v konferenčních hovorech

Pokud jste v konferenčním hovoru, můžete nyní odbrat jiné účastníky konference z hovoru.

Vizuální přehled nových funkcí aplikace Cisco Jabber 12.8.

Vizuální přehled nových funkcí aplikace Cisco Jabber 12.7.