Влезте в екрана с информация за камерата, за да прочетете информация за вашата камера, включително версията на фърмуера, серийния номер и USB кабелите.

Администраторите могат да поискат тази информация, когато отстраняват проблем.

1

Отвори Приложение Cisco Webex Desk Camera.

2

Щракнете върху Настолна камера Cisco Webex от лентата с менюта.

3

Щракнете върху Информация за камерата.