Otvorite zaslon s informacijama o fotoaparatu za čitanje informacija o fotoaparatu, uključujući verziju firmvera, serijski broj i USB kabele.

Administratori mogu zatražiti te informacije kada riješe problem.

1

Otvorite aplikaciju Cisco Webex Desk Camera.

2

U traci izbornika kliknite Cisco Webex Desk Camera.

3

Kliknite na Podaci o kameri.