Przejdź do karty informacje o kamerze, aby odczytać informacje o kamerze, w tym o wersji oprogramowania sprzętowego, numerze seryjnym i KABLAch USB

Administratorzy mogą poprosić o te informacje, kiedy rozwiązują problem.

1

Otwórz aplikację kamera Cisco Desk.

2

Przejdź do karty informacje o kamerze, aby wyświetlić odpowiednie informacje.