Kamera Bilgileri ekranına erişerek kameranızla ilgili üretici yazılımı sürümü, seri numarası ve USB kabloları da dahil olmak üzere çeşitli bilgileri okuyabilirsiniz.

Yöneticiler bir sorunu giderirken için bu bilgileri isteyebilirler.

1

Cisco Webex Desk Camera uygulamasını açın.

2

Menü çubuğundan Cisco Webex Desk Camera'ya tıklayın.

3

Kamera Bilgileri'ne tıklayın.