Jabber Team Съобщения — Тази статия описва функции, които се отнасят само за Jabber Team Messaging.

Задръжте курсора на курсора на курсора върху съобщението или файла си и кликнете върху Изтриване на съобщението.

Натиснете дълго съобщението или файла и докоснете Изтриване.