Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

Umieść kursor nad wiadomością lub plikiem, a następnie kliknij opcję Usuń wiadomość.

Naciśnij długo wiadomość lub plik, a następnie dotknij Usuń.