Jabber Team Messaging – Ovaj članak opisuje funkcije koje se primenjuju samo na Jabber Team Messaging.

Zadržite pokazivač iznad poruke ili datoteke i kliknite na dugme "Izbriši poruku".

Dugo pritisnite poruku ili datoteku i dodirnite Izbriši.