1

Влезте в Потребителски център , след което щракнете Настройки > Обаждане > Настройки за разговори .

2

Отидете на Уведомете за обаждане и включете превключвателя.

3

Въведете имейл адрес , за да изпращате известия.

4

Изберете предварително дефиниран график от падащия списък.

Ако не виждате график, който искате да използвате за тази настройка, можете да добавите график в Графици раздел. За повече информация вж Създайте график, който да приложите към настройките за разговори .

5

Щракнете върху Добавяне на график, за да зададете следните параметри:

  • График —Изберете предварително зададения график, когато искате да получавате известия за повиквания от падащ списък.
  • Обаждания от — Изберете, ако искате да получавате известия за повиквания от Всеки телефонен номер или Изберете Телефонни номера . Ако изберете Избрани телефонни номера, въведете допълнителните подробности.
  • Уведомете ме или Не ме уведомявай — Изберете дали искате да получавате известия, когато получавате повиквания, които отговарят на тези параметри.
6

Щракнете върху Запиши.

Вашият график е добавен към a Уведомете ме или Не ме уведомявай маса. Можете да редактирате или изтривате графици от таблиците, както е необходимо.


 

Не ме уведомявай има предимство пред Уведомете ме .