1

Logg på Brukerhub , og klikk deretter Innstillinger > Ringer > Samtaleinnstillinger .

2

Gå til Anropsvarsel og slå på bryteren.

3

Skriv inn en e-postadresse for å sende varsler.

4

Velg en forhåndsdefinert plan fra rullegardinlisten.

Hvis du ikke ser en tidsplan du vil bruke for denne innstillingen, kan du legge til en tidsplan på Tidsplaner -fanen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprett en tidsplan som skal brukes på samtaleinnstillinger .

5

Klikk på Legg til tidsplan for å angi følgende parametere:

  • Tidsplan – Velg den forhåndsdefinerte tidsplanen for når du vil bli varslet om anrop fra rullegardinliste.
  • Anrop fra – Velg om du vil bli varslet for anrop fra Et hvilket som helst telefonnummer eller Velg Telefonnumre . Hvis du velger Velg telefonnumre, skriver du inn tilleggsinformasjonen.
  • Varsle meg eller Ikke gi meg beskjed – Velg om du vil bli varslet når du mottar anrop som passer innenfor disse parametrene.
6

Klikk på Lagre.

Tidsplanen din er lagt til i en Varsle meg eller Ikke gi meg beskjed tabell. Du kan redigere eller slette tidsplaner fra tabellene etter behov.


 

Ikke gi meg beskjed har forrang over Varsle meg .