1

Prijavite se u Čvorište korisnika, a zatim izaberite stavku > Pozivanje > poziva.

2

Idite na opciju "Obaveštavanje o pozivu " i uključite preklopnik.

3

Unesite e-adresa za slanje obaveštenja.

4

Izaberite unapred definisani raspored sa padajuće liste.

Ako ne vidite raspored koji želite da koristite za ovo podešavanje, možete da dodate raspored na kartici "Rasporedi ". Više informacija potražite u članku Kreiranje rasporeda za primenu na podešavanja poziva.

5

Kliknite na opiju Dodaj raspored da biste podesili sledeće parametre:

  • Raspored – Izaberite unapred definisani raspored za vreme obaveštenja o pozivima sa liste padajuća lista.
  • Pozivi od – izaberite ako želite da budete obaveštenje za pozive sa bilo kog broja telefona ili izaberite brojeve telefona. Ako izaberete opciju Izaberi brojeve telefona, unesite dodatne detalje.
  • Obavesti me ili me ne obaveštavaj – Odaberite da li želite da budete obaveštavani kada primate pozive koji odgovaraju u okviru ovih parametara.
6

Kliknite na Sačuvaj.

Vaš raspored je dodat u "Obavesti me" ili me ne obaveštavaj tabelu. Rasporede možete da uređujete ili brišite iz tabela po potrebi.


 

Nemoj da me obaveštavaš da ima prednost nad " Obavesti me".