платформа

Екранен четец

Windows

Можете да използвате екранния четец НА ЕКРАНЕН четец версия 18 или по-нова.

Mac

Можете да използвате вградения екранен четец на вашия Mac. За да разрешите, отидете на Системни предпочитания > Достъпност > VoiceOver .

iPhone и iPad

Можете да използвате вградения екранен четец на iOS. За да разрешите екранния четец, отидете на Настройки > Общи > Достъпност > VoiceOver .

Android

Можете да използвате вградения екранен четец на устройството си с Android.

интернет

Когато използвате Webex за уеб в Windows, можете да използвате екранния четец JAWS версия 18 или по-нова, когато сте на Mac, можете да използвате вградения екранен четец. За да разрешите, отидете на "Системни предпочитания" > Достъпност > VoiceOver