Platforma

Čitač ekrana

Windows

Možete da koristite dve najnovije izdanje JAWS čitač ekrana JAWS 2022 i JAWS 2023.

Mac

Ugrađene datoteke možete da koristite čitač ekrana mac računaru. Da biste omogućili, idite na opciju > za pristupačnost > VoiceOver .

iPhone i iPad

Možete da koristite ugrađeni iOS čitač ekrana. Da biste omogućili čitač ekrana, idite na opciju Podešavanja za > Opšta > pristupačnost > VoiceOver .

Android

Ugrađene datoteke možete da koristite čitač ekrana na Android uređaj.

Veb

Kada koristite aplikaciju Webex za veb na Windows operativnom sistemu možete da koristite JAWS čitač ekrana verzije JAWS 2022 ili JAWS 2023, a kada ste na Mac računaru, možete da koristite ugrađene čitač ekrana. Da biste omogućili, idite na opciju "Željene opcije > pristupačnosti > VoiceOver"