1

Отворете прозореца за чат за лицето или групата, с които искате да споделите файл.

2

Изберете Изпращане на файл.

3

Прегледайте местоположението на файла на компютъра, изберете файла и натиснете Enter.

  Команда или действие Предназначение
1

Отворете прозореца за чат за лицето или групата, с които искате да споделите файл.

2

Отворете менюто XYZ, като докоснете <плюс>XXX и изберете Фото видео, или Облак.

3

Прегледайте местоположението на файла на вашето устройство, изберете файла и докоснете Изпращане.

  Команда или действие Предназначение
1

Отворете прозореца за чат за лицето или групата, с които искате да споделите файл.

2

Отворете менюто XYZ, като докоснете <plus>XXX и изберете Фото видео, или Файл.

3

Прегледайте местоположението на файла на вашето устройство, изберете файла и докоснете Изпращане.