1

פתח את חלון הצ עבור האדם או הקבוצה שעמם ברצונך לשתף קובץ.

2

בחר שלוח קובץ.

3

דפדף אל מיקום הקובץ במחשב, בחר את הקובץ והקש Enter.

  פקודה או הפעולה מטרה
1

פתח את חלון הצ עבור האדם או הקבוצה שעמם ברצונך לשתף קובץ.

2

פתח את התפריט XYZ על-ידי הקשה על < פלוס > XXX ובחר באפשרות צילום וידאו או ענן.

3

דפדף אל מיקום הקובץ במכשיר, בחר את הקובץ והקש על שלח.

  פקודה או הפעולה מטרה
1

פתח את חלון הצ עבור האדם או הקבוצה שעמם ברצונך לשתף קובץ.

2

פתח את התפריט XYZ על-ידי הקשה על < פלוס > XXX ובחר באפשרות צילום וידאו או קובץ.

3

דפדף אל מיקום הקובץ במכשיר, בחר את הקובץ והקש על שלח.