1

Åpne chatte vinduet for personen eller gruppen du vil dele en fil med.

2

Velg Send en fil.

3

Bla til filens plassering på data maskinen, velg filen og trykk på ENTER.

  Kommando eller handling Formål
1

Åpne chatte vinduet for personen eller gruppen du vil dele en fil med.

2

Åpne XYZ-menyen ved å trykke < pluss > XXX og velge Foto video eller Sky.

3

Bla til plasseringen av filen på enheten, velg filen og trykk på Send.

  Kommando eller handling Formål
1

Åpne chatte vinduet for personen eller gruppen du vil dele en fil med.

2

Åpne XYZ-menyen ved å trykke < pluss > XXX og velge Foto video eller fil.

3

Bla til plasseringen av filen på enheten, velg filen og trykk på Send.