1

Otwórz okno czatu dla osoby lub grupy, której chcesz udostępnić plik.

2

Wybierz Wyślij plik.

3

Przejdź do lokalizacji pliku na komputerze, wybierz plik i naciśnij klawisz Enter.

  Komenda lub działalność Przeznaczenie
1

Otwórz okno czatu dla osoby lub grupy, której chcesz udostępnić plik.

2

Otwórz menu XYZ, dotykając <plus>XXX i wybierz ZdjęcieWideo lub Chmura.

3

Przejdź do lokalizacji pliku na urządzeniu, wybierz plik i dotknij Wyślij.

  Komenda lub działalność Przeznaczenie
1

Otwórz okno czatu dla osoby lub grupy, której chcesz udostępnić plik.

2

Otwórz menu XYZ, wybierz <plus>XXX i wybierz ZdjęcieWideo lub Plik.

3

Przejdź do lokalizacji pliku na urządzeniu, wybierz plik i dotknij Wyślij.