1

От прозореца си Jabber изберете Свързване с устройство. Джабър търси устройство, с което да се сдвои.

2

Когато се открие устройство, изберете Споделяне на устройство. Когато сте готови, изберете падащото меню до Свързан и изберете Прекъсване на връзката.